субота, 29. децембар 2007.

Усвојена је Стратегија развоја Општинске организације пензионера Смедеревске Паланке за период 2008-2017..

Општински одбор Општинске организације пензионера Смедеревске Паланке (ООПСП) је на својој седници одржаној 29.12.2007.г. у складу са сталним напорима да унапреди своје услуге усвојио Стратегију развоја организације за период 2008-2017. Стратегија је усвојена после шестомесечне припреме и широке јавне расправе у оквиру које су консултоване заинтересоване стране у Општини Смедеревска Паланка. Ова активност је реализована у оквиру јубиларне 60те године постојања организације.

Стратегија развоја организације је усклађена са Националном стратегијом о старењу у Републици Србији коју је Влада Републике Србије усвојила 2006. године. Ова организација је једна од првих непрофитних организација у Општини Смедеревска Паланка која је урадила и усвојила Стратегију развоја а прва је и у оквиру Савеза пензионера Србије.

Изјава о мисији ООПСП је:

Мисија ООПСП је унапређење социо-економског и здравственог положаја старих и пензионера на територији Општине Смедеревска Паланка.

Принципи на којима се Стратегија развоја ООПСП заснива су:

 • Доживотан развој појединца;
 • Унапређења и заштите свих људских права и основних слобода;
 • Обезбеђивање економске и социјалне сигурности и квалитета живота у старости;
 • Омогућавање пуне интеграције и партиципације старијих лица у заједницу;
 • Елиминације свих облика друштвеног занемаривања услед опадања функционалних способности у старости и инвалидности;
 • Ангажовање на остваривању родне равноправности;
 • Поштовања различитости и последично другачијих потреба међу популацијом старијих;
 • Промовисања интергенерацијског и интрагенерацијског трансфера;
 • Солидарност и дијалог;
 • Успостављања партнерства на свим нивоима: Владе, невладиног сектора, приватног сектора и између самих старијих људи;
 • Остваривања једнаких могућности за све;
 • Афирмисања личне одговорности.

Стратешки циљеви из Стрaтегије су:

 • Изграђени ефективни, ефикасни и одрживи капацитети ООПСП да у континуитету пружа услуге корисницима у складу са највишим професионалним стандардима
 • Феномен старења је узет у обзир у свим аспектима политике развоја
 • Старија лица су интeгрисана у друштво
 • Обезбеђен одржив економски раст у коме је уважена улога старијих лица
 • Изграђен систем социјалне заштите прилагођен економским последицама старења становништва
 • Тржишта рада је прилагођено социјалним и економским последицама старења становништва
 • Доживотно образовање је афирмисано као друштвена вредност
 • Обезбеђени услови за квалитетан живот и одржање независног начина живљења
 • Равноправност полова је саставни део свих развојних политика
 • Обезбеђена подршка породицама са старијим члановима.
Додатне информације: Општинска организација пензионера Смедеревске Паланке, Вука Караџића 28, 11420 Смедеревска Паланка, Тел./факс: 026/317-174, Е-пошта: oopspalanka@gmail.com, Блог: http://oopsp.blogspot.com/

петак, 20. април 2007.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 60-о ГОДИШЊИЦЕ ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНЕРА СМЕД. ПАЛАНКА

Поводом 60 година организације пензионера Смед. Паланке одржана је изложба ручних радова жена пензионера од 16.04.2007. год до 19.04.2007.

Централна манифестација обележавања овог јубилеја биће 06.10.2007.године