четвртак, 25. март 2010.

Седница општинског одбора

На својој седници од 24.03.2010 год. Општински одбор је разматрао финансијски извештај о раду Општинске организације пензионера у 2009 год.и донео закључак да је организација пословала позитивно и да су сви постављени циљеви успешно реализовани.На истој седници је такође донет закључак да се скупштини која ће се одржати 07.04.2010 године предложи расписивање избора у организацији а у складу са статутом,јер мандат свим бираним лицима у организацији истиче 27.06.2010 године.