субота, 14. новембар 2009.

Пројекат БЦИФ-ДОБРОТА

Општинска организација пензионера Смедеревска Паланка је конкурисала код невладине организације БЦИФ за програм Доброта,пројектом је предвиђена помоћ старим лицима у сеоским срединама,на подизању нивоа укључености у културно забавни живот друштвене заједнице.Пројекат би требало да траје шест месеци и реализовао би се на териоторији села Кусадак,Азања и Селевац,као и у самом граду Смедеревска Паланка.у пројекту би учествовало око сто педесет  старих лица чланова Општинске организације пензионера Смедеревска Паланка.Носилац пројекта је Општинска организација пензионера у сарадњи са,Градским позориштем,Градском библиотеком,Историјским архивом града ,Градским музејом Домом здравља и другим оганизацијама и установама .