понедељак, 29. април 2013.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНЕРА
22.04.2013 одржана је редовна годишња скупштина Општинске организације пензионера
Смедеревска Паланка , седници је присуствовало 38 од 45 делегата.На седници је разматран извештај о рад у организације у 2012 години ,који је поднео председник Пантић Б.Слободан као и финансијски ивештај и извештај надзорног одбора.После краће дискусије где је оцењено да се добро радило сва ова документа су једногласно усвојена.Затим се прешло на усвајање плана активности и финансијског плана за 2013 годину који је  предложио извршни одбор ,после краће дискусије и ова документа су једногласно прихваћена.
На крају је приређен скроман ручак за чланове и госте који су присуствовали седници.
Нема коментара: